Meny
Sök
Här är du:  

Djur som stör

Listan på de tillfällen där djur kan störa oss människor är lång. Det kan vara rådjur som äter dina växter, grannens hundar som skäller eller måsar som skräpar ned och är högljudda. Om det rör sig om din grannes djur rekommenderar vi dig att du i första hand pratar med honom eller henne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs.

 

Vilda djur

Vilda djur som kommer för nära oss i stadsmiljön kan orsaka skador i trädgårdar och dessutom kan de smutsa ned och ställa till med oljud.

Öckerö Kommun består av tio bebodda öar med mycket natur i direkt anslutning till vår bebyggelse. Många vilda djur kan ibland uppträda störande då de kommer för nära eller in i vår bebyggelse och trädgårdar. Många har erfarenhet av måsfåglar som dyker mot oss när de ruvar på ägg eller har ungar. Även rådjur kan upplevas som störande då de äter upp våra ”grönsaker” i trädgårdar, parker och begravningsplatser.

Fåglar som stör

Störande fåglar är ett vanligt problem under vissa tider på året. Vilda fåglar kan vara både aggressiva, skräpa ned och föra oljud men de är normalt sett ingen olägenhet för människors hälsa. Självklart kan du ändå känna dig störd av skrikande måsar och duvor som skräpar ned. Att skjuta fåglar är inte en långsiktig lösning eftersom nya individer ständigt dyker upp. Om du vill minska problemen ska du istället satsa på förebyggande åtgärder. Många problem med fåglar kan man genom byggnadstekniska åtgärder förhindra. Det går att köpa olika typer av fågelskydd eller sätta upp en plåt, bräda eller något annat som hindrar fåglar att bygga bo eller sitta och smutsa ner.

Rådjur i trädgården

Även på våra öar har rådjuren hittat en bra plats att bo på och de är här för att stanna. Rådjuren skapar problem då de rör sig över stora områden och har sina stigar genom vår bebyggelse mellan naturområden, vilket kan utgöra en trafikfara. Precis som gröna parker kan en trädgård locka till sig rådjur och många fastighetsägare får sin trädgård förstörd av betande rådjur. Att stängsla in sin tomt är det effektivaste sättet att bli av med återkommande rådjursbesök. Vill du inte sätta upp stängsel runt din tomt kan du istället prova följande:

  • Plantera växter som rådjuren inte vill ha
  • Sätta upp skrämselanordningar
  • Se till att plocka upp fallfrukt och annat som kan locka rådjuren

Skyddsjakt av djur som stör

Nästan samtliga öar i kommunen har något jaktsällskap som bedriver jakt och viltvård utanför detaljplanerat område och kan genom detta minska problemet med vilda djur som ”stör”.

I undantagsfall kan skyddsjakt minska problemen, men denna åtgärd är starkt reglerad och kräver tillstånd från polisen och utförs av kommunens utsedda skyttar.

Skadat vilt

Om man får syn på något skadat djur ska man ringa 031-976200 till Kommunservice  (mellan kl 08.00 och 16.30) och be att få prata med Miljö- och hälsoskyddsinspektör och övrig tid tjänsteman (Tib) i beredskap 031-976200.

Krock med vilt

Vid kollision mellan fordon och vilt ska detta alltid anmälas direkt till Polisen på larmnummer 112. Uppge namn, plats och om djuret har sprungit iväg. Om du inte kan stanna kvar måste platsen märkas ut. Om detta inte görs innebär det smitning och ingen ersättning från försäkringen betalas ut.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt