Meny
Sök
Här är du:  

Sällskapsdjur

Djur ska behandlas på ett bra sätt och det är ägarens ansvar att sköta om sina djur. Som djurägare är du också ansvarig att se till att dina djur inte stör någon. Det är länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddet. Om du misstänker att djur missköts och far illa ska du kontakta dem. Du hittar kontaktuppgifter och övrig information under mer information.

 

Anmäl misskötsel av djur

010-224 50 50
Vardagar 9-12 och 13-15. Övrig tid, ring polisen 114 14! (ytterst akuta anmälningar)

djurskydd.vastragotaland @lansstyrelsen.se

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post!

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

 

Hundar

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa dessa bestämmelser:

Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas under tillsyn. Utomhus skall tik under löptid hållas kopplad eller förvaras inom inhägnat område.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Ledarhundar, signalhundar, assistanshundar eller polishund i tjänst är undantagna från dessa bestämmelser.

Att ha hund i Öckerö kommun

Under de senaste åren har antal hundar i kommunen ökat. Detta har medfört allt fler klagomål på lösspringande hundar i våra begränsade naturområden från övriga besökare, men även andra hundägare. Vi vill genom denna information upplysa om rätten för alla att vistas och samsas i Öckerö kommun. 

I kommun har vi ett begränsat antal naturområden som gränsar till bebyggelse och havet. Detta medför ett stort ansvar för alla som ska vistas i dessa områden. I kommunen har vi olika typer av naturskydd med olika krav på besökanden och inom den tätortsnära naturen blir allemansrätten viktig. Den gör det möjligt för många människor att ta del av naturen i vår kommun, utan att behöva åka någon annanstans. Allemansrätten gör det lättare för oss alla att på ett hänsynsfullt sätt vara i naturen och undvika konflikter och slitage på marken.

På följande platser gäller ”koppeltvång” under hela året.

  • Ersdalens naturreservat
  • Natura 2000 området Rörö
  • Offentliga parker inom detaljplanerat område
  • Allmänplatsmark

Hundar är förbjudna på lekplatser, allmänna badplatser och kyrkogårdar

Under tiden 1 mars tom 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad.

Ovanstående innebär inte automatiskt att hunden inte får vara okopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Tillsynslagen

Att vara hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara hunden som ska må bra och bli väl omhändertagen, det finns krav från samhället också. De sociala förpliktelserna framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter. Här får du en kort sammanfattning och vad som gäller för denna lag.

Tillsyn över hundar och katter

Den 1 januari 2008 trädde lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter i kraft. Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar ska vara id-märkta och Jordbruksverket för ett centralt register över landets hundägare.


Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt