Meny
Sök
Här är du:  

FAQ - Vanliga frågor

Färdtjänst

1. Hur ansöker jag om färdtjänst?
Du fyller i ansökningsblanketten "ansökan om färdtjänst"PDF. Det finns även ett informationsbladPDF om hur man ansöker om färdtjänst.

2. Var ringer jag för att boka färdtjänst?
Beställningscentralen på 020-91 90 90.
 
3. Var ringer jag när det gäller frågor om sjukresor?
Sjukresekontoret på 010-473 21 00
 
Gator och gatubelysning
1. Jag vill anmäla potthål?
Anmäl under "felanmälan".
 
2. Gatubelysningen är släckt?
Anmäl under "felanmälan".

Energi- och klimatrådgivning

1. Vad kan energi- och klimatrådgivningen hjälpa till med?
Arbetet är en opartisk och kostnadsfri rådgivande verksamhet som verkar för att inspirera och informeraverksamheter och allmänhetenom energibesparningar och annat klimatsmart agerande. Rådgivningen fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, transport, miljö och inomhusklimat (såsom t.ex. uppvärmning av utrymmen, belysning, isolering m.m). Rådgivningen får inte agera konsult, göra energideklarationer, energiberäkningar eller föreslå särskilda energisystem/åtgärder.
Kontakta rådgivningen när du t.ex.:

 • vill minska din energianvändning
 • funderar på om det är värt att tilläggsisolera
 • har frågor kring olika uppvärmningssystem och dess klimatpåverkan
 • vill söka bidrag för till exempel solvärme
 • har frågor kring transporter och miljö

För mer information: Energi- och klimatrådgivning

2. Vem ska ha en energideklaration?
Lagen om energideklaration av byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006 och bygger på ett EU-direktiv, som syftar till lägre energianvändning. I stort sett alla byggnader ska energideklareras och det är ägaren till en byggnad som är skyldig att se till att det görs. Småhus ska ha en gällande energideklaration endast vid försäljning eller nybyggnation, den är sedan giltig i tio år.
Vissa typer av byggnader är dock undantagna från skyldigheten att energideklareras, bland andra:

 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar och verkstäder
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Tillfälliga byggnader som avses att användas i högst två år
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla.

För mer information: Energideklaration

Kost och mat

1.Var kan jag hitta veckans matsedlar?
På hemsidan kan man läsa om matsedel i skolorna och för Solhöjden.

2.Vad är det som styr matsedeln i skolan?
Skollagen, vilket innebär att maten måste näringsvärdesberäknas. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

3.Kan vem som helst äta lunch på Solhöjden?
Ja och det kostar 60: - och det serveras två olika rätter varje dag.

Kretslopp, återvinning och avfall

1.Vilka helgdagsaftnar är återvinningscentralerna stängda?
Röda dagar. För övrigt öppet som vanligt se följande länk: öppettider.
 
2.Stänger återvinningscentralerna tidigare dag före helgdag?
Nej, vi stänger alltid kl.15.00 vardag (mån-fred) före helgdag. Skulle helgdagen infalla på en torsdag är det även öppet onsdag kväll mellan 17.00 och 19.00.
 
3.Var anmäler jag utebliven hämtning?
Du fyller i formuläret felanmälan.

4. Hur fungerar det här med sortering av matavfall och biogas?
Vi har en särskild sida som bara handlar om detta.
 
Bygg- och planfrågor
1. Var hittar jag svar på min frågor om byggen och bygglov
Svar: På Bygglovsguidenöppnas i nytt fönster hittar du det mesta du behöver veta.

2.Vad får jag bygga på min fastighet?
Byggandet i tätbebyggda områden i kommunen regleras oftast genom en detaljplan. I planen står det beskrivet hur och var på fastigheten det går att bygga. Det kan även finnas bestämmelser om byggnadshöjd, takvinkel, färgsättning m.m. Samtliga detaljplaner finns tillgängliga i kommunhuset och ges ut vid förfrågan, i digital form är det alltid gratis. Planarkitekterna och bygglovshandläggarna finns tillgängliga för frågor om detaljplaner under kommunens besöks- och telefontider.

3.Hur går jag till väga för att ändra detaljplanen?

Om detaljplanen inte överensstämmer med det som den sökande tänkt att bygga går det ansöka om planbesked för att få svar på frågan om kommunen vill ändra detaljplanen i enlighet med det den sökande önskar. Blanketter och information om planbesked finns under följande länk: Planbeskedlänk till annan webbplats

4.Vad kostar ett planbesked?
Ett planbeskeds avgift är beroende på storleken på den ändring som det ansöks om. Avgiften tas ut även om det är ett negativt besked som lämnas. Här kan du läsa mer om avgifterna.

5.Vad kostar en detaljplan?
Kostnaden varierar kraftigt beroende på ärendets komplexitet. Kommunen tar ut en avgift för de arbeten som krävs i den demokratiska processen kring ett planarbete. Tjänstepersonernas tid timdebiteras, det tas även ut en avgift för de faktiska annonskostnaderna och upprättande av fastighetsförteckningar och grundkarta. Utöver detta ska den sökande bekosta eventuella utredningar för t.ex. geoteknik och naturvärden.Strandskydd

1.Varför finns strandskyddet?
Strandskyddet har två syften. Det ena att säkra allmänhetens tillgång till stränderna. Allemansrätten ger alla möjlighet att vistas ute i naturen och för det rörliga friluftslivet är det viktigt att kunna röra sig längs strandlinjen. Det andra är att skydda växt och djurlivet längs stränderna. Längs våra kuster finns många värdefulla naturmiljöer med djur och växter som är beroende av vattenmiljöer.

2.Hur vet jag om min fastighet är berörd av strandskyddet?
Generellt är alla stränder skyddade 100 m från strandlinjen både upp på land och ut i vattnet. I Öckerö kommun finns sedan 2002 ett anpassat strandskydd, där det på vissa ställen utvidgats upp till 300 m och på andra ställen, så som t e x i vissa hamnar, tagits bort helt. Kontakta kommunen för att få uppgifter om hur det ser ut inom det område du undrar över.

3.Hur ansöker jag om strandskyddsdispens? Fyll i "ansökan om strandskyddsdispens" och lämna tillsammans med karta och ev bilder som beskriver den åtgärd du söker dispens för till Öckerö kommun. Blanketten hittar du här: StandskyddsdispensPDF

4.När får jag besked om min dispensansökan?
När komplett ansöka inkommit, handläggs ärendet av Plan- bygg- och miljöenheten. Beslut fattas i Bygg- och miljönämnden (BMN). Vanligen sammanträder nämnden ca 1 gång varje månad. När mötesprotokollet är justerat, skickas beslutet till sökanden och till länsstyrelsen, som granskar alla kommunens beslut om strandskyddsdispenser. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att överpröva BMN:s beslut. När de är klara med sin granskning, skickar de beslut med sin bedömning både till sökanden och till kommunen. Om ingen av parterna väljer att överklaga, så är det detta beslut som gäller.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt