Meny
Sök
Här är du:  

Energi och klimat

"Alla boende och verksamma i Öckerö kommun skall vara medvetna om behovet att minska sin energiförbrukning och känna sig motiverade att handla därefter."

Detta är vår vision. Och för att underlätta detta har vi här samlat en del information i ämnet som är relevant för kommunens speciella förhållanden. Här kan du läsa om:

  • Energi- och klimatrådgivning. Kommunen erbjuder kostnadsfri energivägledning.
  • Energideklaration. Från förste januari 2009 skall alla villor som säljs förses med en energideklaration.
  • Energiplan. Fullmäktige antog hösten 2009 en ny energiplan.
  • Energiskola. Några grundläggande fakta som är bra att känna till.
  • Lokal produktion av el. Den politiska majoriteten har satt upp som mål att det under nästa mandatperiod lokalt skall produceras lika mycket el som det förbrukas i kommunen.
  • Mät din elanvändning. Ha koll på din elanvändning.
  • Uppvärmning. En stor del av vår energiförbrukning går åt till att hålla värmen.

Energifrågorna har länge varit aktuella, det moderna samhället bygger på tillgång till lättomvandlad energi och informationsflödet i ämnet är mycket stort. Den myndighet som har det övergripande ansvaret för dessa frågor är Energimyndigheten.

 

färja

Du erbjuds kostandsfri energi- och klimatrådgivning till dig som vill minska din energianvändning eller har andra frågor kring energi och klimatpåverkan.

färja

Byggnader står för cirka 40 % av all energiförbrukning och för att minska den behöver byggnader energideklareras. Här kan du läsa om hur du går till väga.

färja

Öckerö kommun antog 2009 en energiplan med målet att minska energiförbrukningen i kommunen till år 2020. Här kan du ta del av handlingsprogrammet och lägesbeskrivningen.

färja

Vad betyder egentligen alla förkortningar i energisammanhang? Vad innebär det att energi inte kan förstöras? Här kan du läsa en sammanfattning av energins grunder.

färja

Öckerö kommun arbetar för att bli självförsörjande på el genom att anlägga vindkraftverk. Havsbaserad vindkraft håller även på att utredas. Här kan du läsa mer om utredningar och planer.

färja

På Öckerö bibliotek kan du låna en elmätare gratis för att se hur mycket energi ditt hushåll gör av med.

färja

Uppvärmning

Hur bostäder värms upp skiftar och olika uppvärmningssätt har olika för- och nackdelar. Här kan du läsa om de olika metoderna.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt