Meny
Sök
Här är du:  

Energideklaration

Lagen om energideklaration av byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006 och bygger på ett EU-direktiv, som syftar till lägre energianvändning. Byggnader står nämligen för ungefär 40 % av energiförbrukningen både inom EU och Sverige.

I stort sett alla byggnader ska energideklareras och det är ägaren till en byggnad som är skyldig att se till att det görs. Småhus ska ha en gällande energideklaration endast vid försäljning eller nybyggnation och den är sedan giltig i tio år.

Vissa typer av byggnader är dock undantagna från skyldigheten att energideklareras, bland andra:

  • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
  • Industrianläggningar och verkstäder
  • Fritidshus med högst två bostäder
  • Tillfälliga byggnader som avses att användas i högst två år
  • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
  • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla.

Energideklarationen ska göras av en energiexpert, som är knuten till ett företag som är godkänt av ackrediteringsorganet SWEDAC. Det är byggnadsägaren som samlar in de uppgifter som behövs, energiexperten upprättar sedan energideklarationen baserat på de uppgifter han fått. Om experten bedömer att det finns kostnadseffektiva åtgärder som kan utföras med hänsyn till god inomhusmiljö skall han först göra en besiktning av huset. Han kan också göra en besiktning om han anser det nödvändigt för att kontrollera de uppgifter som lämnats.

Energideklarationen skall innehålla:

  • Byggnadens energiprestanda
  • Om OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) är utförd
  • Om radonmätning är utförd
  • Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.

Den stora fördelen med energideklarationerna är att man får ett värde på energianvändningen som kan jämföras byggnader emellan. Vid försäljning av en villa eller vid nybyggnation kommer köparen att få en tydlig bild av energianvändningen i huset och därmed dess driftskostnader. Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt får du reda på hur mycket energi som behövs för uppvärmning, vilket påverkar din hyra. Samma gäller för dig som har ett företag och hyr en lokal.

Ytterligare information finner du hos ansvarig myndighet, som är Boverket.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt