Meny
Sök
Här är du:  

Energirådgivning för företag

Energimyndigheten har lanserat projektet ”Coacher för energi och klimat”. Projektet innebär att en coach genomlyser ett företags energianvändning kostnadsfritt och ger råd om energieffektivisering. Företagets åtgärder är helt frivilliga. För Öckerö kommun är det Göteborgs stad som samordnar projektet. Som företag får du kostnadsfri rådgivning som inte förpliktigar dig till några åtgärder men som däremot kan minska era kostnader för energi.

Så fungerar det

Programmet leds av en coach som är knuten till kommunen eller kommunsamarbetet. När ditt företag anslutit gör coachen en genomgång av ditt företags energianvändning. Därefter tar coachen fram förslag på åtgärder med potential till minskad energianvändning. I nästa steg går du och coachen igenom hur de föreslagna åtgärderna kan genomföras. Under programperioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får du möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av enskild coachning och gruppträffar. I gruppen ingår företag från samma kommun eller region.

Enskild coachning

  • Energigenomgång med platsbesök av coach
  • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
  • Coachning i genomförande av åtgärder Gemensam coachning:
  • Platsbesök hos andra deltagande företag
  • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar
  • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
  • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
  • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal

Stöd inför finansieringslösningar

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Utöver det, är det enda som krävs att du avsätter tid med coachen. Din insats kommer bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

Kontakt
Ann-Sofie Tönnesen
Energicoach
Tel: 031-365 09 51

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Blanketter

Länkar till annat

Lämna synpunkt

Länkar till annat

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt