Meny
Sök
Här är du:  

Lokal produktion av el

Den politiska majoriteten har formulerat ett övergripande mål om att kommunen ska vara självförsörjande på el under nästa mandatperiod. Sett i det tidsperspektivet är det egentligen bara vindkraft som är tillräckligt väl utprovad och kommersialiserad för att kunna komma ifråga.

Därför påbörjades våren 2008 ett planarbete för att undersöka var det kan placeras större vindkraftverk i kommunen. Denna vindbruksplan (se höger spalt) skall utgöra ett tillägg till översiktsplanen. Vi förbrukar cirka 90 GWh el på ett år och en tumregel är att ett vindkraftverk producerar ungefär 2000 gånger märkeffekten i Wh/år. Det innebär att vindbruksplanen bör anvisa plats för 10-15 verk på cirka 3 MW vardera. Planen kommer fram till att  att täcka hela behovet är man hänvisad till en havsbaserad vindkraftspark. I planen föreslås denna placerad norr om Pölsan.

Vår granne Kungälvs kommun har också tagit fram en vindbruksplan (se höger spalt), där man bland annat också föreslår en havsbaserad vindkraftspark placerad strax norr om det läge som föreslås för vår kommun.

Det finns nu en omfattande erfarenhet av havsbaserad vindkraft. Den är dyrare att anlägga och dyrare att underhålla, men producerar mer el än motsvarande landbaserade verk. Den havsbaserade vindkraftpark som ligger närmast oss finns på Lillgrund söder om Öresund och består av 48 stycken 2,3 MW verk.

Elproduktion från sol har från 1 januari 2015 fått nya regler för stöd och skattereduktion. Med de senaste årens sjunkande priser har behovet av investeringsstöd minskat. Detta i kombination med skattereduktionen ger nu bättre ekonomiska möjligheter att dimensionera sin anläggning till att producera i nivå med elanvändningen på årsbasis. I grova drag producerar de vanligaste solcellerna ca 1000 kWh per 7 kvadratmeter och år. En installerad kW ger ca 1000 kWh/år för bra sollägen. Efterfråga kostnad per installerad kW för offerter.


Se höger sida för olika hemsidor med information om vindkraft och solel.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt