Meny
Sök

Havsbaserad vindkraft

Projekt Power Cluster

Öckerö kommun har varit en av parterna i det treåriga internationella projektet "Power Cluster". Bakgrunden till projektdeltagandet är det politiska beslutet att Öckerö kommun ska bli självförsörjande på förnyelsebar elenergi. Det i dagsläget enda alternativet är att energin ska genereras av vindkraft och på grund av den begränsade landsytan havsbaserad sådan. Projektet är nu avslutat.

I samband med projektet bildades ett nätverk för vindkraft i Västra Götalands regionen som samordnas av Västra Götalands regionen och som heter Power Väst. Kommunen har deltagit i detta nätverk för att representera kommunernas arbete med vindkraft.

Bakgrund

Klimatförändringarna är accepterat som ett de största hoten mot vår planet. Kombinationen av klimatförändringen och växthuseffekten kommer att medföra betydande miljömässiga och ekonomiska effekter. Den globala efterfrågan kommer dessutom att öka lavinartat under de närmaste åren. Ökat nyttjande av energiproduktion som inte genererar koloxidutsläpp kommer att tillåta ökad energianvändning utan negativ miljöpåverkan. Att möta den omvandling, vi står inför, innebär en övergång till energikällor som inte försämrar miljön och är förnyelsebara. Detta är vårt århundrades viktigaste utmaning. Havsbaserad vindkraft har potential att bidra till lösningen av det globala behovet av förnyelsebara energikällor.

Övergripande mål

Etablera ett nätverk/cluster för havsbaserad vindkraft.
Öka regionens konkurrenskraft inom detta energislag
Påskynda utbyggnaden av vindkraft.

Långsiktighet

Projekt Power Clusters ambition har varit att skapa långsiktiga förutsättningar för utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt