Meny
Sök
Här är du:  

Uppvärmning

På våra breddgrader har alltid den dominerande delen av hushållens energiförbrukning gått åt till att värma bostäderna under den kalla delen av året. En gång hölls några få rum varma genom att man eldade med fasta bränslen som ved, kol och koks i spisar och kaminer. Med ökat välstånd kom centralvärme och så småningom en övergång till den bekvämare oljeeldningen.

På sjuttiotalet övergav man tillfälligt centralvärmen då många hus byggdes med direktverkande elvärme, vilket naturligtvis gav lägre byggkostnader. Men det var ett tillfälligt mode, man insåg snart centralvärmens fördelar och idag ligger ofta radiatorerna osynliga i golvbjälklaget. Med stigande energikostnader har värmepannorna i många fall ersatts av värmepumpar, även om några har kvar oljeeldningen eller eldar med biobränslen.

Hur mycket energi som behövs för att värma bostaden är starkt beroende av vilken inomhustemperatur man har. För varje grad som inomhustemperaturen höjs över 20 grader ökar nämligen energibehovet med cirka 5 %. Till detta skall läggas produktion av varmvatten och man brukar räkna med att för en normalfamilj på fyra personer är energibehovet för detta 4500 kWh/år.

Valet av bränsle är inte enkelt, det är många faktorer som skall vägas in. Det kan då vara bra att känna till förhållandet mellan olika bränslens energiinnehåll, följande täcker ungefär samma uppvärmningsbehov:

3 kubikmeter eldningsolja
30 000 kWh direktverkande el
10 000 kWh el med värmepump
9 kubikmeter pellets
21 kubikmeter travad kluven blandved

Det finns idag bidrag för installation av solel att ansöka hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Blanketter finns på Länsstyrelsens hemsida, se länk till höger.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt