Meny
Sök

Passiv hus

Man kan göra mycket när det gäller att minska energibehovet för uppvärmning av befintliga bostäder och i arbetet med detta har det fötts tankar på att man skulle kunna bygga hus som är så välisolerade och täta att de inte behöver något energitillskott alls för sin uppvärmning. Sådana flerfamiljshus började byggas i Tyskland på 90-talet och kom att kallas Passivhus.

Tekniken är i teorin enkel. Extra god isolering i golv, väggar och tak; energieffektiva fönster placerade mot söder; mekanisk ventilation med värmeväxlare på frånluften. I praktiken kan det vara svårare, byggandet av passivhus ställer ökade krav på byggare. Och de ställer samtidigt ökade krav på brukaren, det fordras en intresserad beställare.

Syftet är alltså att det inte skall behöva tillföras någon energi alls för just uppvärmningen utan att lokalerna värms upp passivt genom att tillvarata värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol. Man brukar räkna med att hushållselen är cirka 6000 kWh/år för en normalfamilj, det skall alltså räcka att värma huset. Men det krävs mekanisk ventilation och värmeväxlare för frånluften, så helt passiv är ändå inte uppvärmningen. Och varmvatten måste naturligtvis också produceras på något sätt.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt