Meny
Sök

Värmepump

Vilken typ av värmepump som är mest lämplig beror främst på hur den befintliga värmeanläggningen ser ut, var fastigheten är belägen och hur stor energiförbrukningen är. På våra öar har det av naturliga skäl installerats ett stort antal bergvärmepumpar som tar sin värme från berggrunden.

För mer teknisk information om värmepumpar se pfd om värmepumpar i höger spalt.

Anmälan

Installation av värmepump är enligt miljöbalken en anmälningspliktig verksamhet. Detta innebär att fastighetsägaren, i god tid innan arbetet påbörjas ska göra en anmälan till plan-, bygg- och miljöenheten, Öckerö kommun. Anmälningsblankett finns till höger på sidan.

Vid anmälan om värmepump krävs uppgifter om typ och utformning av värmepumpanläggningen. Till anmälningsblanketten ska det bifogas en situationsplan över den planerade anläggningen, som visar anläggningens läge i relation till tomtgräns, byggnader, enskilda vattentäkter (inom en radie av 100 meter) och eventuellt ytvatten.
 
För värmepump med uttagen effekt av mer än 10 MW gäller delvis andra regler. Om en sådan anläggning planeras, kontakta plan-, bygg- och miljöenheten.
 

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av anmälan om värmepumpsanläggning  på 2700 kronor.

Miljösanktionsavgift kan utgå, enligt Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgift, om man utan att ha gjort en anmälan inrättar en värmepumpsanläggning.

Köldmedier

Alla värmepumpsanläggningar innehåller någon form av köldmedia, för mer information om köldmedier se här.

Skrotning av cistern

Om du tar en cistern ur bruk när du installerar en värmepump ska du meddela kommunen hur detta gått till.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt