Meny
Sök
Här är du:  

Båtliv

Båtlivet är något som ger många avkoppling och under sommarhalvåret fylls vår skärgård av fritidsbåtar. Användningen av fritidsbåtar påverkar dock miljön på olika sätt. Det finns några saker du som båtägare behöver tänka på för att minska den negativa miljöpåverkan från din båt.

Båtbottenfärger

Båtbottenfärger innehåller bekämpningsmedel som ska motverka påväxt av alger och havstulpaner. Samtidigt sprider de gifter i vattnet som skadar livet i havet. Om du måste måla, tänk på att kontrollera att färgen är godkänd av Kemikalieinspektionen och avsedd för fritidsbåtar. Det är dock viktigt att veta att även godkända färger innehåller giftiga och skadliga ämnen. Det allra bästa är att välja alternativa metoder för att slippa bottenmåla.

Slippa bottenmåla

Det finns andra sätt att hålla båten fri från påväxt om du vill skippa de giftiga bottenfärgerna. Genom att tvätta båten i en borsttvätt några gånger per säsong hålls skrovet rent. Borsttvättar finns bland annat i Marstrand och Stenungsund och fler planeras. Mer information finns på www.boatwasher.selänk till annan webbplats. Andra metoder för att hindra påväxt är att spola av båten regelbundet, ta upp båten när den inte används eller att ordna en skrovduk på båtplatsen. Eller varför inte ta ett dopp och skrubba när påväxten börjar etableras.

Ta hand om färgresterna

Samla upp färgavfallet när du slipar eller skrapar av bottenfärg. Slipdamm ska samlas upp med en grovdammsugare kopplad till slipmaskinen. Skraprester ska samlas upp på en presenning eller liknande under båten. På så sätt undviker man att marken förorenas. Avfallet är giftigt och ska lämnas vid miljöstation som farligt avfall.

Skydda dig själv

Båtbottenfärger innehåller hälsofarliga ämnen. Var därför försiktig när du målar eller tar bort färg. Använd heltäckande klädsel och ett enkelt munskydd för att skydda dig mot exponering och inandning av färg och slipdamm.

Båttvätt

Om din båt är målad med båtbottenfärg ska den tvättas över en spolplatta med rening av vattnet. Om du tvättar hemma eller på andra platser sprids giftiga ämnen från färgen ner i marken eller rakt ut i havet via dagvattensystemet. Spolplattor finns i alla större hamnar i kommunen.

Toatömning

Sedan april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet. Förbudet gäller alla fritidsbåtar utom de som är K-märkta. Fritidsbåtshamnarna ansvarar för att det finns mottagningsanordningar för att täcka behovet av tömning.

Avfall

Ta hand om ditt avfall så att det slipper hamna i naturen. Hamnarna ska kunna ta emot det avfall som uppkommer vid användning av fritidsbåtar.

Välj alkylatbensin

Avgaserna från småbåtsmotorer innehåller flera olika farliga ämnen. De släpps ofta ut i hamnar och i grunda vatten och vikar. Grunda vatten är även föryngringsplatser för många marina växter och djur. Alkylatbensin minskar utsläppen till fördel både för människor och livet i havet.

Köp fyrtaktsmotor

Många utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av bensinen passerar motorn utan att förbrännas ut i vattnet. 4-taktsmotorer har betydligt bättre förbränning och drar mindre bensin.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt