Meny
Sök
Här är du:  

Cisterner

Den som lagrar och hanterar olja eller andra brandfarliga vätskor är ansvarig för att lagringen sker så att riskerna för skada på miljön eller människors hälsa minimeras. Bestämmelser om hur det ska gå till finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Reglerna gäller förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra typer av brandfarlig vätskor i cisterner som rymmer 1-10 m3. Alla olika typer av cisterner omfattas, både i verksamheter och hos privatpersoner och de kan vara placerade inomhus, utomhus, i eller ovan mark. För vissa cisterner som är större än 10 m3, gäller sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Informationsplikt

Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) ska plan-, bygg- och miljöenheten informeras mins 6 veckor innan cisternen tas i bruk. Blankett finns via länken i högerspalten.

Föreskrifterna gäller:

  • Cistern helt eller delvis i mark för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja rymmande mer än 1 m3 samt tillhörande rör- och slangledningar.
  • Cistern utomhus ovan mark för förvaring av diesel, spillolja eller eldningsolja rymmande 1-10 m3 samt tillhörande rör- och slangledningar.
  • OBS! Information om cistern inomhus rymmande 1-10 m3 eldningsolja behöver inte lämnas.

 

Återkommande kontroll

En cistern ska kontrolleras reglerbundet för att säkerställa att den är hel och tät och uppfyller de krav som finns. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat företag och ske vart 6:e år för cistern utankorrosionsskydd och vart 12:e år för cistern med korrosionsskydd.

Skrotning av cistern

När en cistern tas ur bruk ska den tas om hand på rätt sätt. Den ska tömmas, rengöras och antingen avlägsnas eller fyllas med sand. Det är viktigt att vidta åtgärder så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Du måste också meddela att cisternen tagits ur bruk till Plan-, bygg-, och miljöenheten. Blankett för dett finns via länken i högerspalten.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt