Meny
Sök
Här är du:  

Kemikalier i vardagen

Kemikalier i vardagen

Vi kommer i vår vardag ständigt i kontakt med olika kemikalier och tungmetaller i tex läkemedel, rengöringsmedel, smink, målarfärger, möbler och kläder.

Som privatperson kan man göra aktiva val och välja miljömärkta produkter när sådana finns. Det är också viktigt att gamla eller använda produkter sorteras, att farligt avfall lämnas till en återvinningscentral och så vidare.

Använd inte mer kemikalier än vad som är nödvändigt. Gå igenom dina kemikalier hemma. Rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla. Tänk på att barn är en mycket mer känslig grupp än vuxna. De har mera hudyta, de andas mer och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt än vad vi vuxna gör. Så även om de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen relativt sett så kan de drabbas hårdare.

Farliga kemiska produkter ska ha märkning på förpackningen med information om risker för hälsa och miljö samt hur produkten kan hanteras på ett säkert sätt. Läs alltid risk- och skyddsinformationen som finns på produkter med faromärkning.

Miljövänliga städtips

Miljövänligaste sättet för städning är att minimera användning av kemikalier och använda sig av microfibermetoden och Svanenmärkta städkemikalier. I denna broschyrPDF kan du läsa mer om hur du kan städa utan att påverka miljön.

Kemikalieinspektionen

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen. På deras hemsida kan du finna mycket information om kemiska produkter och ämnen, samt vilka regler som gäller.

Vid import, försäljning, användning eller på annat sätt hantering av kemikalier är det viktigt att tillräcklig kunskap finns. Den som på något sätt handhar kemikalier måste visa aktsamhet och försiktighet så att människor eller miljö inte skadas.

På kemikalieinspektionens hemsida finns nyttig information både för dig som konsument och för dig som är företagare.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt