Meny
Sök
Här är du:  

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ner ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). För den som äger eller använder kylutrustning, luftkonditioneringsutrustning eller värmepumpsutrustning gäller särskilda regler.

 

För att minska utsläppen av köldmedia finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning som innehåller köldmedia ska gå till. En ny Eu-förordningom fluorerade växthusgaser trädde i kraft 1 januari 2015 (EU nr 517/2014) för att ytterligare minska utsläppen av dessa kemikalier. Den svenska förordningen som reglerar köldmedier (2016:1128 om fluorerande växthusgaser) trädde i kraft 1 januari 2017. Sammantaget innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning.

Det är verksamhetsutövaren/operatören av en anläggning med köldmedier som har huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

 

Anmälan av anläggning

Ett av de områden som påverkas direkt av den nya f-gasförordningen är läcksökningsintervallen av köldmediesystem som ändras från att vara baserade på kilo till att baseras på koldioxidekvivalenter. Plan-, bygg- och miljöenheten ska informeras före installation eller konvertering av utrustning (aggregat), som innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer (aggregat under 5 ton koldioxidekvivalenter räknas inte med). Det är idag generellt förbjudet att använda en utrustning med CFC (så kallade hårda freoner) eller HCFC (så kallade mjuka freoner).


Årlig rapportering till plan-, bygg- och miljöenheten

Om den totala köldmediemängden någon gång under året uppgår till 14 ton koldioxidekvivalenter (aggregat under 5 ton koldioxidekvivalenter räknas inte med) ska en underskriven årlig kontrollrapport lämnas in till plan-, bygg- och miljöenheten senast den 31 mars varje år. Denna ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts samt information om utrusning som skrotats under kalenderåret. Verksamhetsutövaren/operatören är ansvarig för att kontrollrapporten inkommer i rätt tid till miljöenheten.


Kom ihåg att kontrollrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje år!


 
 

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt