Meny
Sök
Här är du:  

Vattendirektiv

Vatten är gränslöst

Sedan år 2000 finns EU:s ramdirektivet för vatten som även kallas vattendirektivet. Vattendirektivet ska utgöra grunden för EU-ländernas kvalitet och tillgång på vatten. Direktivet bygger på att vatten inte bryr sig om några administrativa gränser och att vi därför behöver ha en helhetssyn på vatten där vi hjälps åt med förvaltningen av våra vatten. Vattenförvaltningen omfattar både ytvatten alltså sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten och grundvatten. Vattenförvaltningsarbetet ska ske inom vattnets olika avrinningsområden och följas upp i sexårscykler. Vi är nu på väg in i den tredje cykeln som börjar 2016.

Målet med vattenförvaltningen

Målet är att uppnå en god vattenstatus. Det innebär att både tillgång och kvaliteten på vatten ska vara god. Siktet är därför inställt på att så långt som möjligt vidta åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. Vatten som redan är bra ska bevara sin kvalitet - inga vatten får försämras.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt