Meny
Sök
Här är du:  

Hygienlokaler

Hygienlokaler som till exempel lokaler för tatuering, fotvård och frisör kan innebära hälsorisker. Du som driver en hygienlokal är skyldig att se till så din verksamhet sköts på rätt sätt.

 

Vill du öppna en hygienlokal?

Det första du ska göra är att kontrollera om verksamheten måste anmälas till kommunen. Solarium, bassängbad och verksamheter som innebär risk för blodsmitta är alltid anmälningspliktiga.

Följande verksamheter kräver anmälan:

  • Akupunktur som inte utförs av sjukvårdsutbildad personal
  • Bassängbad
  • Fotvård
  • Verksamhet med injektionsbehandling
  • Piercing
  • Solarium
  • Tatuering och kosmetisk tatuering

Kom ihåg att du alltid ska göra en ny anmälan om du utökar verksamheten eller tar över en befintlig verksamhet.Ska du öppna en hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig, till exempel en frisör eller massagemottagning, måste du ändå se till att skaffa dig tillräcklig kunskap innan du startar. Även den typen av verksamhet kan innebära hälsorisker som vi även omfattas av tillsyn .

Du måste ha en egenkontroll

Alla hygienlokaler måste ha en egenkontroll. I korta drag innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem.För de anmälningspliktiga verksamheterna ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad det vill säga att du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram.Solarium är undantagna kravet på dokumenterad egenkontroll eftersom de är anmälningspliktiga enligt Strålskyddslagen och inte miljöbalken. Du som driver ett solarium måste ändå ha en fungerande egenkontroll.Du kan läsa mer om egenkontroll i Socialstyrelsens handböcker.

 

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt