Meny
Sök
Här är du:  

Livsmedelsföretag

Innan du får starta eller ta över en livsmedelsverksamhet måste du registrera verksamheten hos Miljö & Hälsoskydd. En del verksamheter som slakterier och mejerier kräver även ett godkännande i förväg.

 

Du ansvarar

Du som företagare ansvarar för att lokalen, livsmedelshanteringen och systemet för egenkontrollen uppfyller de lagkrav som finns. Anmälan om registrering ska ha kommit in till Miljö & Hälsoskydd senast två veckor innan verksamheten startar.

Miljö & Hälsoskydd kontrollerar

När verksamheten har startat genomför Miljö & Hälsoskydd en oanmäld kontroll för att se att lagstiftningen följs. Det är då extra viktigt att egenkontrollen finns på plats så att livsmedelsinspektörerna kan granska den och kontrollera att den följs.

Anmäl ägarbyte

Vid ägarbyte av en livsmedelsverksamhet ska den nya ägaren göra en anmälan om registrering. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in till Miljö & Hälsoskydd. Anmälan om registrering ska ha inkommit till Miljö & Hälsoskydd senast två veckor innan verksamheten startar.

Andra ändringar och upphörande

Om du gör större ändringar av lokalen eller din verksamhet ska du anmäla det skriftligt i förväg. Du ska också anmäla om du upphör med din verksamhet.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att registrera en livsmedelsverksamhet. För befintliga verksamheter tas också en årlig avgift ut för livsmedelskontrollen.

Mer information lämnas av livsmedelsinspektören.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt