Meny
Sök
Här är du:  

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, får säljas i detaljhandeln. Om du som näringsidkare vill sälja receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Att sälja receptfria läkemedel är en ansvarsfull uppgift för dig som butiksägare. Liksom vid försäljning av alkohol och tobak är det 18-års gräns som gäller för dessa varor.

Att tänka på

Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram.

  • Du ska också kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen.
  • Vidare gäller 18 års gräns för försäljning av receptfria läkemedel.
  • Din butik ska ha skylt som upplyser om åldersgränsen.
  • Om din butik säljer nikotinläkemedel ska du ha en skylt om langningsförbud.
  • Du får inte sälja nikotinläkemedel om du misstänker langning, det vill säga att det kommer att överlämnas till någon som är under 18 år gammal.

Tillsyn, kontroll

Läkemedelsverket har det övergripande ansvaret. Kommunerna i landet har fått ansvar för den lokala kontrollen och att regelverket kring den receptfria handeln följs. I Mölndals stad sköter tillståndsenheten kontrollen och går ut och gör kontrollinspektioner på plats i din butik. Vid kontrollen ska du kunna visa upp ditt egenkontrollprogram.

Anmälan  

För att sälja receptfria läkemedel i din butik behöver du anmäla din verksamhet hos Läkemedelsverket. Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet eller om du vill upphöra med försäljningen av receptfria läkemedel.

Avgifter

Kommunen tar ut en årlig kontrollavgift av dig som säljer receptfria läkemedel. Läkemedelsverket tar ut en årlig tillsynsavgift per försäljningsställe. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Egenkontroll

Du som säljer läkemedel är skyldig att kontrollera din verksamhet med hjälp av ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dokument som ska utgå från förutsättningarna i just din butik och som du själv ska upprätta. Kommunen tillhandahåller inga egenkontrollprogram.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt