Meny
Sök
Här är du:  

Kommunens planarbete

Översiktlig planering beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Här kan du ta del av kommunens översiktliga planering.

Detaljplaner reglerar hur mark- och vattenområden får användas och bebyggas inom ett avgränsat område. Här hittar du detaljplaner för olika områden i Öckerö kommun. Du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete, se i vilken fas de är och hur du gör om du vill påverka ett detaljplanearbete.

Här hittar du information om kommunens strategiska dokument och planeringsunderlag som används i kommunens samhällsplanering. Det handlar exempelvis om planprogram, kulturmiljöprogram, trafikstrategi etc.

färja

I den regionala planeringen arbetas det med större geografiska områden än kommuner, och planeringsfrågor samordnas över kommungränserna. Här hittar du information om de regionala samverkansprojekt som Öckerö kommun är delaktig i.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Lagar och förordningar

Taxor och avgifter

Som komplement till SKL Plan- och Bygglovstaxa har KF beslutat att Öckerö Kommun använder sig av Prisindex kommunal verksamhet (PKV)med basår 2017.

KF har även beslutat att Justeringsfaktorn (N-faktorn) ska vara 1,2 i Öckerö kommun.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt