Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplanering

En detaljplan är en plan över ett mindre område, till exempel ett kvarter eller ett bostadsområde. I denna fastställs markanvändningen juridiskt. Det betyder att man bestämmer vad som får finnas på marken. Planen innehåller en karta och ett dokument med beskrivning.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen ligger till grund för prövning av bygglov och marklov. Detaljplanen styr hur marken får användas (t.ex. för bostäder, handel, kontor, park), storlek på hus, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

Hur den fysiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i plan- och bygglagen, PBL. Där anges också hur samråd och granskning ska gå till för att du som är berörd eller intresserad ska kunna påverka och lämna synpunkter på förslagen.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. En detaljplan består av en plankarta med planbestämmelser, en planbeskrivning samt granskningsutlåtande. Ofta ingår även illustrationskarta, program och/eller en miljökonsekvensbeskrivning samt andra utredningar.

Till vänster kan du klicka dig vidare och se alla pågående planarbeten och var de är i planprocessen, hitta gällande planer samt hitta information om hur planprocessen går till och hur du gör om du vill ta fram en detaljplan.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Lagar och förordningar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt