Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan

Planförslag

Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk­samhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet Hönö 2:67.

Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses skyd­das i detaljplanen.

Planskede - granskning

Granskning av detaljplanen sker mellan 24 april – 16 maj 2019. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

  • Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2)
    För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta kommunservice, 031-976200
  • Öckerö bibliotek
    För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta biblioteket, 031-976348

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den den 16 maj 2019. Skriv ”Bostäder i gamla Gårdaskolan” och diarienummer SB 0024/18 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

E-post

diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11§ plan- och bygglagen (2010:900 SFS 2014:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt