Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan för nio återvinningsstationer, Hyppeln 1:30, Knippla 1:1 och Fotö 1:65 m.fl.

detaljplaner återvinningsstationer


Planförslaget

Syftet med detaljplanerna är att upprätta detaljplaner för återvinning, primärt på de platser där återvinningsstationer idag ligger på Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Hälsö, Öckerö, Hönö Klåva, Fotö, Grötö och Björkö. På Hyppeln och Björkö är syftet utvidgat till att även omfatta detaljplanering för återvinningscentraler.

Planskede – uppstart

Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-28 ( KS § 192) att starta detaljplanearbete för nio återvinningsstationer (ÅVS).

Om återvinningsstationer

Återvinningsstationer är obemannade och finns för insamling av hushållens förpackningar och tidningar för återvinning. Alla öar har minst en ÅVS. Då nio av återvinningstationerna endast har tidsbegränsat bygglov ska detaljplaner tas fram för att säkerställa en långsiktig hantering av hushållsavfall och annat avfall som kommunen ansvarar för.

 

Mål med detaljplanerna

  • Försörja medborgare och besökare med goda möjligheter för återvinning - vilket är i linje med kommunens antagna mål om hållbar utveckling.
  • Effektivt nyttja markyta för återvinning
  • Skapa god trafiklösning i anslutning till ÅVS, lätt att parkera cykel, ansluta som gående eller i bil.
  • Skapa ett enhetligt uttryck på kommunens ÅVS samt förbättra det visuella intrycket av ÅVS
  • Hålla en hög tillgänglighet på kommunens ÅVS

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt