Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan Öckerö Nya Centrum

Planförslag

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar Öckerö hamnplan med omgivning och Skärhamnsås, en höjd sydväst om hamnplan. Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Översiktsplanen för Öckerö kommun (Utblick Öckerö, antagen 14 juni 2018), anger användningen Hamn/centrum, framtida utbyggnadsområde för planområdet.

Detaljplanen utförs med utökat förfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Du hittar fler bilder och vanliga frågor med mera på denna sidalänk till annan webbplats.

Planskede - inför antagande

Granskningen av detaljplan för Öckerö Nya Centrum är nu avslutad. Inkomna synpunkter och yttranden sammanställs efter granskning och besvaras i ett granskningsutlåtande. Arbetet med antagandehandlingar pågår och nästa skede i planprocessen är antagande.

Synpunkter

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen (13 kap. 11 § plan- och bygglagen, SFS 2010:900).

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller granskningen kan du kontakta:

Planarkitekt Petter Leyman
Telefon: 031-97 62 00 (vxl)
E-post: petter.leyman@ockero.se

Plan- bygg och miljöchef Andreas Beutler
Telefon: 031-97 62 00 (vxl)
E-post: andreas.beutler@ockero.se

Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt