Meny
Sök

Planbesked

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen. Ärendet handläggs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet. Planbesked är ett mycket tidigt principbeslut.

Ett planbesked innebär att kommunen lämnar besked om en planläggning kommer att inledas för det aktuella området eller inte. De synpunkter och omständigheter som kommer fram under planarbetet kan komma att leda till att planförslaget ges en annorlunda inriktning eller utformning än det som ursprungligen föreslogs. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Ett positivt planbesked är därför inget slutgiltigt ställningstagande från kommunen sida. Beslut om planbesked är positivt eller negativt och kan inte överklagas.

Begäran om planbesked kan göras på enkla handlingar och kommunen ska lämna beskedet inom fyra månader. Om beskedet är positivt lämnas också information om en ungefärlig tidpunkt för när planen kan antas. Under planläggningen kan det visa sig att åtgärden av olika skäl inte är lämplig att genomföra.

Kommunen tar ut en avgift för behandling av planbeskedet enligt SKL:s plan- och bygglovstaxa. Avgifterna enligt 2015 års taxa ligger mellan 8900 och 17 800 kr beroende på hur stor åtgärd som ska utföras.

En blankett med begäran om planbesked finns till höger. Blanketten kan skrivas ut och fyllas i. Begäran skickas till:

Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö

eller via e-post till diarium.sb@ockero.se

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Blanketter

Begäran om planbeskedPDF

Plan- och bygglovstaxa

Lagar och förordningar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt