Meny
Sök
Här är du:  

Översiktsplaneprocessen

Aktualitetsprövning/-förklaring

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. För att pröva planens aktualitet ska den varje mandatperiod tas upp för diskussion. Denna process kallas "aktualitetsprövning". När prövningen har gjorts tar kommunfullmäktige beslut om översiktsplanen är aktuell eller inte. Detta kallas för "aktualitetsförklaring".

Uppdrag

Om kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen inte längre är aktuell ges samtidigt ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Samråd

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Till samrådet ska aktörer som länsstyrelsen, andra myndigheter eller kommuner, organisationer samt enskilda personer som berörs av planförslaget bjudas in.

De synpunkter som kommer in under samrådet ska sammanställas i en samrådsredogörelse.

Utställning 

Förändringar i planförslaget kan behövas göras efter samrådet. Därefter ställs översiktsplanen ut i minst två månader och under utställningstiden kan skriftliga synpunkter lämnas in. Synpunkterna sammanställs i ett särsklit utlåtande. Om större förändringar i planförslaget behöver göras ska förslaget ställas ut på nytt.

Antagande

När översiktsplanen anses vara färdig antas den av kommunfullmäktige. 

Laga kraft

När översiktsplanen vunnit laga kraft ska kommunen inom kort skicka de handlingar som tillhör översiktsplanen till länsstyrelsen, Boverket samt andra kommuner som berörs av förslaget.

Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument och innehållet kan därmed inte överklagas efter kommunfullmäktiges beslut om antagande och ändringar. Dock kan den överklagas om planen inte framtagits lagenligt. 

Mer information

För mer information om vad de olika skedena innebär kan du gå in på Boverkes hemsida genom att följa länken i högerspalten.


Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Lagar och förordningar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt