Meny
Sök

Vindbruksplan

Tematiskt tillägg till översiktsplan - ÖP05 

Syftet med vindbruksplanen är att uppnå kommunens mål om att vara självförsörjande på förnybar el och ta ett lokalt ansvar för energiförsörjningen. I planen prövas möjligheten att uppföra en större sammanhängande grupp vindkraftverk till havs mot gränsen till Kungälvs kommun ca 2,5 km väster om Rörö.

Samråd om vindbruksplanen har genomförts under hösten 2009. Samrådsförslaget innehöll två områden för vindkraft - ett på Björkö med plats för två till tre verk och ett område i havet runt Stora Pölsan. I det utställda förslaget återstod, efter att Björkö valts bort, endast det havsförlagda förslaget.

Förslaget till vindbruksplan har varit föremål för utställning under tiden 30 april — 30 juni 2010. Under utställningstiden har 33 skriftliga yttranden inkommit. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utställningsutlåtande, daterat 2011-11-09.

Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Planen vann laga kraft den 7 mars 2012.

Klicka på bilden till höger för att läsa planen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utställningsutlåtande+2011-11-09.pdf 461.1 kB 2012-11-27 21.36
Öckerö+vindbruksplan+laga+kraft.pdf 11.5 MB 2012-11-27 21.36

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt