Meny
Sök
Här är du:  

Planeringsunderlag

Här hittar du kommunens olika planeringsunderlag som används vid planering av mark- och vattenområden. Dokumenten är indelade i tematiska underlag och områdesspecifika underlag. Underlagen utgör kommunens långsiktiga mål och beskriver nuläget av mark- och vattenområden samt förutsättningar för utveckling.

Trafiksplanering

Trafikplanering handlar om att planera för hur man löser olika trafikproblem. Det kan handla om framkomlighet, tillgänglighet, säkerthet eller miljöfrågor.

Läs mer om trafikplanering

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet för Öckerö kommun fastställer den övergripande synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt. Programmet är en del av kommunens långsiktiga arbete med markförsörjning, planförsörjning, bygglovgivning och investeringsbudget.

Läs hela Bostadsförsörjningsprogrammet

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet har idag en given plats i samhällsplaneringen och ingår som en naturlig del i den kommunala miljödebatten.

Läs hela Kulturmiljöprogrammet

Naturvårdsprogram

Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som ett underlagsmaterial till kommunens översiktsplan.

Läs hela Naturvårdsprogrammet

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt