Meny
Sök

Dialog Nordöarna

Under 2012 pågick Dialog nordöarna där bland annat följande frågor lyftes: Hur minskar man avfolkningen? Hur ökar man inflyttningen? Kommunikationer, hur kan de förbättras? Är bro mellan Hyppeln och Rörö ett bra alternativ för att skapa större underlag för skola, bibliotek och affär och förbättra färjetrafiken? Hur vill ni att öarna ska utvecklas?


En sammanställning av inkomna synpunkter samt de förslag som kom upp under dialogmötena presenterades för kommunstyrelsen den 29 maj. Där togs beslutet att informationen skulle lämnas över till partigrupperna för diskussion över sommaruppehållet.

De inkomna synpunkterna besvarades i en Återkoppling. Frågor om fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö besvarades i Återkoppling 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-05-21 (§ 116) att fortsatt arbete för planering av fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö utgår.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt