Meny
Sök
Här är du:  

Naturvårdsprogram

Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete och används som ett underlagsmaterial till kommunens fysiska planering.


I arbetet har områden med naturvärden inom kommunen identifierats och inventerats. Fokus för programmet är strandnära områden. Som underlag har tidigare dokumentationer använts samt inkomna uppgifter genom muntlig information från kommuninvånare. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes under 2013 och 2014. Programmet används för att sprida kunskap om Öckerös naturvärden samt utgöra underlag för prioriteringar som rör fysisk planering. Naturvårdsprogrammet ska ge vägledning vid beslut om hur Öckerö planerar och använder strandnära områden.

Det pågår arbete med att ta fram en åtgärdsplan för naturvårdsåtgärder. Arbete med grönstrukturplan ska inledas under 2018 i syfte att öka kunskapen om tätortsnära grönområden. En naturguide som visar vägen ut i naturen hittar du härlänk till annan webbplats.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt