Meny
Sök
Här är du:  

Program för Hönö Klåva

Syftet med programmet är att ange riktlinjer för att skapa en utveckling som främjar Hönö Klåva som ett handels- och besöksområde och skapar en miljö som är levande hela året och tar ett helhetsgrepp som är hållbart i ett långsiktigt perspektiv.

Målet med programmet var att öka besöks- och turistnäringen och att Klåva utvecklas till en starkare plats för handel.

Strategigruppen, som bestod av ledamöter från alla partier representerade i kommunfullmäktige, lämnade även följande punkter och förtydliganden för programmet att utveckla:

  • Omvandlingen av Långholmen ses som en motor i en förändring och omvandling av området.
  • Viktiga intressen att behandla är befintliga verksamheter, exempelvis fisket.
  • Programmet ska visa på vad ett tillskott av bostäder i området ger för positiva och negativa konsekvenser på övriga användningar och området i stort.
  • Nyetablering av industri är lågt prioriterat i förhållande till intressen av att skapa nya bostäder och handel, bevara befintliga verksamheter, fisket och utveckling av gästhamn och konferenscenter.

Programmet godkändes av kommunstyrelsen 2014-03-04 (§ 39).

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt