Meny
Sök
Här är du:  

Parkeringsnorm

Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringens planering men ingen skyldighet att tillhandahålla parkering för verksamheter/boende. I detaljplaner anger kommunen var parkering ska ordnas men det är fastighetsägarens skyldighet att anordna lämplig parkering.

Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) är kommunens styrmedel för parkeringsfrågor. PBL ställer krav på att fastighetsägaren ska anordna utrymme för parkering till den egna fastigheten både vid förändring av byggnader och utan förändring av byggnader.

Det är parkeringsnormen som anger vad som är skäligt antal parkeringsplatser för olika ändamål. Fastighetsägaren är alltså skyldig att ordna parkeringsutrymme på den egna fastigheten eller i närheten av denna.

Kommunen har ett parkeringsansvar för parkeringsfrågor som har stöd i lagstiftningen.

Syfte med parkeringsnormen är att förebygga att problemet med otillräcklig parkering uppstår. Det är en rimlig utgångspunkt att i Öckerö kommuns parkeringsnorm tillgodoser det genomsnittliga behov som uppträder större delen av veckan och att användningen av buss/cykel som transportmedel är starkt och blir än starkare. För en del verksamheter och vid vissa tillfällen kan parkeringsbehovet behöva tillgodoses genom utnyttjande av parkeringsanläggning på större gångavstånd. Detta kan innebära att kundparkering och personal-/boendeparkering separeras till olika platser i t ex handelsområden, vilket kan vara bra för alla parter.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Broschyr

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt