Meny
Sök
Här är du:  

Skyltprogram

Öckerö är en kommun med förhållandevis många miljöer fördelade på alla öar som visar var de finns och att besökare hittar. En bra planerad och väl utförd skyltning bidrar till att stärka verksamheternas ställning samtidigt som utomhusmiljön i hela kommunen upplevs som trivsam och harmonisk.

Öckerö kommun skall medverka till att skyltning utförs på ett sådant sätt att det gynnar företag, organisationer och verksamheter som verkar inom kommunen. Skyltar skall anpassas till storlek, form och innehåll till den plats där skylten skall sättas upp och vara dimensionerade för sitt ändamål. Särskild försiktighet skall iakttas när det gäller skyltar och skyltbelysning i närheten av bostäder, trafikleder och natur- och kulturområden.

Skyltar får inte verka störande eller stötande för människor som vistas i kommunen, inte hindra framkomlighet och inte utgöra intrång i natur- och kulturmiljöer. Skyltar får heller inte utgöra fara eller hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, renhållnings- eller servicefordon eller utryckningsfordon.

Föreningar kan gratis få annonsera evenemang på ljustavlan vid Pinan på Hönö. Läs mer om detta här.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Broschyr

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt