Meny
Sök
Här är du:  

Vatten och avlopp

 

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen och renar vattnet som du spolar ner i avloppet. Om du behöver ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till kommunen.


Verksamhetsområdet för VA omfattar avgränsade delar av kommunens 10 öar. Totalt är cirka 5 000 abonnenter anslutna till den allmänna VA-anläggningen.


Årligen distribueras 1 000 miljoner liter renvatten som vidare omhändertas för rening före utsläpp i recipienten, i detta fall havet.

Renvattenanläggningen omfattar cirka 14 mil land- och sjöförlagt vattenledningsnät, 10 stycken tryckstegringspumpstationer samt 11 stycken reservoarer varav 9 stycken i kontinuerlig drift.

Avloppsanläggningen omfattar cirka 17 mil land- och sjöförlagt avloppsledningsnät, ca. 70 stycken pumpstationer och 3 stycken avloppsreningsverk.

VA-anläggningen representerar ett värde om cirka 1 miljard kronor.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Taxor och avgifter

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt