Meny
Sök
Här är du:  

Anslutning av fastighet

Anslutning till det kommunala VA-nätet erbjuds, i normalfallet, fastigheter som ligger inom kommunens verksamhetsområde.

Nybyggnadskarta, som bland annat visar fastighetens VA-förhållande får man beställa hos Samhällsbyggnad.

Servisanmälan är den blankett där man gör anmälan om önskemål att ansluta till VA, vad gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Servisanmälan medför att det upprättas en förbindelsepunkt med placering enligt nybyggnadskartan, där fastigheten formellt ansluts till det kommunala VA-nätet.

Efter att ni inkommit med er servisanmälan får ni efter ungefär en vecka en bekräftelse på att vi mottagit denna tillsammans med en beräkning av anslutningskostnaden för vatten och avlopp. Som underlag för beräkningen ligger den ifyllda servisanmälan.

Samrådsmöte skall hållas enligt Plan- och bygglagen, 10 kapitlet. Där träffas företrädare för VA-verksamheten, byggnadsinspektör, fastighetsägare och kvalitetsansvarig för byggnationen.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Lagar och förordningar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt