Meny
Sök
Här är du:  

Dagvatten

Dagvatten är en samlande benämningen på regn, dräneringsvatten samt vatten från tak och andra så kallade hårdgjorda ytor.

Dagvattnet kan även innehålla vissa oönskade föroreningar, till exempel olja, tungmetaller och organiska miljögifter, beroende på varifrån dagvattnet kommer. Den vanligaste föroreningskällan för dagvatten är trafiken. I huvudsak renas inte dagvatten utan vattnet leds till naturen obehandlat.

Tänk därför på att inte tvätta bilar, båtar m.m. på andra platser än de som är avsedda för detta. Tvätthallar och liknande med oljeavskiljare ska användas. I framtiden måste större insatser göras för att minska risken för översvämningsskador på befintlig bebyggelse.

Dagvatten bör även ses som en resurs ur estetisk synvinkel. Öppna diken och dammar är i många delar ett positivt inslag i vår miljö. Dag- och dränvattnet bör omhändertas lokalt i varje område så att detta i möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten, i enlighet med principen om god hushållning med naturresurser.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt