Meny
Sök
Här är du:  

Lagar och bestämmelser

ABVA

ABVA står för "allmänna bestämmelser för brukande av Öckerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning". Bestämmelserna reglerar bland annat inkoppling av kommunalt vatten och avlopp, vattenmätare samt ansvar och skyldigheter.

Livsmedelsverkets regler

Livsmedelsverkets författningssamling behandlar bland annat vattenförsörjning och vattenkvalitét.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster reglerar delar av förhållandet mellan huvudman och brukare av en allmän VA-anläggning.

PBL- Plan och Bygglagen

PBL:s tillämpliga delar berör VA-försörjningen.

Ledningsrättslagen

Ledningsrättslagen används bland annat för att ge möjlighet för och även säkerställa allmänna VA-system.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt