Meny
Sök
Här är du:  

Översvämning i bostad

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för översvämning. Vid häftiga regn kan de allmänna ledningarna bli överbelastade och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och orsaka skador.

 

Du som fastighetsägare bör i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om din källare översvämmas.

Följande åtgärder kan göras:

 • Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen.
 • Montera ett lock över golvbrunnarna eller täck dem med något tätande och ställ på ett tungt föremål.
 • Bryt all ström i lokalen. Vatten leder ström och kan i värsta fall ge upphov till en stöt.
 • Om möjligt, flytta undan värdefulla och vattenkänsliga föremål från golvet.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvattnet.
 • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.

Olika typer av källaröversvämningar

 

När vattnet tränger in genom avloppssystemet

Detta brukar främst drabba fastigheter som är anslutna till ett kombinerat system. Ibland kan vatten även tränga in under torrväder och orsaken är då stopp i avloppet. Antingen sitter stoppet på din servisledning på den egna fastigheten eller på den kommunala ledningen i gatan.

Du som fastighetsägare kan göra några skyddsåtgärder för att förhindra översvämningen:

 • Spola servisen ren från avlagringar som har bildats.
 • Åtgärda eventuella rotproblem av rötter som har växt in sig i ledningen.
 • Reparera eller lägg om servisledningen om den är dålig.
 • Spola inte ner något som inte har passerat kroppen, förutom toapapper.

När vatten tränger genom källarens golv och väggar

Vid gamla hus brukar dräneringsledningarna ligga direkt anslutna till avloppsledningen. Det kan leda till att vattnet går igenom väggen eller golvet i källaren. En anledning till översvämningen kan vara att fastighetens dräneringssystem inte kan leda bort dränvattnet tillräckligt fort. Det kan bero på att det kommer mycket dränvatten från omgivande markområden.

Anledningen kan vara att:

 • Dräneringsrören är skadade.
 • Dräneringsrören är fulla av rötter.
 • Dräneringsrören är fulla av sand, lera och sten.
 • Anslutningsbrunnen till dagvattnet är delvis eller helt fylld med slam.

När vatten tränger igenom källarfönster, port eller andra öppningar

Ibland kan vattnet tränga in via ett fönster, port, dörr, med mera. För att förhindra det måste vattnet hindras från den omgivande marken att rinna till huset.

Du som fastighetsägare kan göra några skyddsåtgärder för att förhindra översvämningen:

 • Installera en pump.
 • Bygg en vall runt de utsatta områdena.
 • Sätt ett tak över källardörren/trappan.
 • Gör så att marken lutar bort från huset.

Vid fel på kommunala VA-ledningar utanför fastigheten efter kontorstid, ring till kommunens växel: 031-97 62 00

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Länkar till annat

Blanketter

Länkar till annat

Lämna synpunkt

Länkar till annat

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt