Meny
Sök
Här är du:  

Uppdrag

Att inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp verka för en god försörjning enligt gällande lagar, föreskrifter och direktiv.

Inom verksamhetsområdet ska VA-enheten:

  • Distribuera renvatten av godkänd kvalitet och kvantitet.
  • Omhändertaga och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient.
  • Omhändertaga och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter.
  • Utföra drift och underhåll av kommunens land och sjöförlagda ledningsnät, reningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer.
  • Genomföra erforderliga återinvesteringar för att vidmakthålla en god vatten- och avloppsförsörjning.
  • Utföra investeringar i form av utbyggnad av VA-nätet med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen.
  • Byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid.

Som tilläggsuppdrag ska VA-enheten:

  • Ansvara för drift och underhåll av reningsverk och ledningsnät för olika slags processvatten inom industriområdet Björnhuvudet.
  • Utföra drift och underhåll av ledningsnät så att vatten kan tillhandahållas, med hänsyn till ledningsnätets kapacietet, till förbindelsepunkt före installation, för brandsläckning.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt