Meny
Sök
Här är du:  

Bygga, ändra och riva

Funderar du på att bygga nytt eller förändra ditt boende? Då krävs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här får du information om vilka regler som gäller för det du planerar att göra, hur processen att söka bygglov går till och vilka handlingar du behöver lämna in. I högerspalten hittar du Bygglovsguiden som innehåller detaljerad information om stegen i bygglovsprocessen och de lagar som du behöver förhålla dig till. 


färja

Hur går ett bygglovsärende till? Här får du information om alla steg processen - från den första tanken till dagen då bygget är färdigt för inflyttning.

färja

Ska du bygga nytt eller förändra ditt boende? Då behöver du söka bygglov. Här får du information om vilka regler som gäller och vad som är viktigt att tänka på.

färja

Ska du göra förändringar av marknivån? Då kan du behöva ansöka om marklov. Här får du information om ansökan, vilka handlingar som behöver lämnas in och hur dina ritningar ska se ut.

färja

Ska du riva någonting? Då kan du behöva söka rivningslov eller göra en anmälan till kommunen. Här får du information om reglerna och hur du bär dig åt.

färja

Planerar du att bygga nytt utanför detaljplanerat område eller stycka av en tomt? Då kan du behöva söka förhandsbesked innan du söker om bygglov.

färja

Planerar du ett Attefallshus eller kanske en braskamin? Vissa åtgärder som inte kräver bygglov behöver ändå anmälas till kommunen. Här får du information vilka regler som gäller för olika åtgärder och vad du behöver göra.

färja

Åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan kan vara bygglovsbefriade. Friggebodar, staket och altaner kan du i vissa fall bygga utan att kontakta kommunen först. Läs mer om reglerna här.

färja

Hur ska mina ritningar se ut? Hur fyller jag i kontrollplanen? Här hittar du exempel på korrekta ritningar och ifyllda kontrollplaner.

färja

Vilka handlingar behöver jag lämna in och var finns blanketter att fylla i? Här finns blanketter och cheklistor samlade för en rad olika åtgärder.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Maila gärna din bygglovsansökan

Vi ser gärna att ni skickar ert bygglov och andra handlingar digitalt till bygglov@ockero.se

Drop-in

Under våren 2019 kommer vi att ha följande  drop-in tider på bygglov:

Måndag 7 januari kl 16:00 - 17:30

Måndag 21 januari kl 16:00 - 17:30

Måndag 4 februari kl 16:00 - 17:30

Måndag 18 februari kl 16:00 - 17:30

Måndag 4 mars kl 16:00 - 17:30

Måndag 18 mars kl 16:00 - 17:30

Måndag 1 april kl 16:00 - 17:30

Måndag 15 april kl 16:00 - 17:30

Måndag 29 april kl 16:00 - 17:30

Måndag 13 maj kl 16:00 - 17:30

Måndag 27 maj kl 16:00 - 17:30

Måndag 10 juni kl 16:00 - 17:30

Måndag 24 juni kl 16:00 - 17:30

Taxor och avgifter

Som komplement till SKL Bygglovstaxa har KF beslutat att Öckerö Kommun använder sig av Prisindex kommunal verksamhet (PKV)med basår 2017.

KF har även beslutat att Justeringsfaktorn (N-faktorn) ska vara 1,2 i Öckerö kommun.

Bygglovsguiden - en informationstjänst

Fastighetsbeteckning

Här kan du söka efter fastighetsbeteckningar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt