Sophämtning i Påsk

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Då vecka 15 och 16 är "korta veckor" innebär det att en del abonnenter får ändrad hämtningsdag.

Vecka 15 (Påskveckan) tömmer vi som vanligt hos er som har hämtning måndag-torsdag.
Ni som normalt har tömning på fredagar får hämtning på torsdag.
Vecka 16 (veckan efter Påsk) får Ni som har ordinarie hämtning på måndagar hämtning på tisdag.
För övriga sker hämtning på ordinarie hämtningsdag.

Kretsloppsenheten önskar alla en Glad Påsk!

Senast uppdaterad:

Publicerad: