Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Underhållsarbete på Läktarstigen, Hälsö

Gatuenheten kommer utföra underhållsarbete av gatubelysningen på Läktarstigen med start vecka 32.

De luftburna ledningarna kommer att ersättas med markkablar och nya belysningsstolpar och armaturer kommer att monteras.
Markarbetet utförs av Österlens Markteknik och först när de är klara kommer belysningsstolpar och armaturer att monteras av kommunens belysningsentreprenör One Nordic.
Vi hoppas på ert överseende under tiden och ber er följa skyltar och hänvisningar på platsen och att ni informerar nära och kära om pågående arbete.

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Entreprenör, Österlens Markteknik: Jonny Stilling 0729712101
Gatuenheten: Mikaela Björk 031-976336
Öckerö kommunservice: 031-976200, kommun@ockero.se

Publicerad den: 2019-08-07 07.43