Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VA-enheten har utfört arbete på Öckerö som kan medföra brunt vatten i kranarna

Om detta inträffar så spola kallt vatten i ca 10 minuter i kran så nära vattenmätaren det går. Vattnet är inte farligt!

VA-enheten har utfört arbete i Småstad- /Intagsområdet på Öckerö under torsdagen. Det kan medföra brunt vatten i kranarna.

Publicerad den: 2019-11-28 16.31