1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begränsad framkomlighet på Skarviksvägen Björkö måndag 25 maj

Måndag 25 maj genomförs grävarbete på gång- och cykelbanan på Skarviksvägen, Björkö.

Gatuenheten ska gräva för att laga ett belysningsfel vid vägräcket i höjd med fotbollsplan, Ekvägen. Begränsad framkomlighet råder, led cykeln förbi arbetsområdet. Grävarbetet förväntas färdigställas samma dag.