Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hållplatsen på Hönö Pinan byter namn till Hönö Färjeläge

Från1 juni ändras Västtrafiks hållplats Hönö Pinan Färjeläget till Hönö Färjeläge.

För att förenkla resandet, göra det mer inbjudande och undvika missförstånd så kommer hållplatsen Hönö Pinans färjeläge att endast heta Hönö Färjeläge.

Senast uppdaterad: 2020-05-26 13.33

Publicerad: 2020-05-26 13.33