Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begränsad framkomlighet Östra hamnen på Hönö vecka 27

Under vecka 27 anläggs ett gångstråk i Östra hamnen på Hönö, från Öckerövägen i norr till återvinningsstationen i söder.

Syftet är att underlätta för oskyddade trafikanter och att få ner hastigheterna i området. Arbetet innebär begränsad framkomlighet, och vi ber er följa skyltning och hänvisning på plats. Arbetet förväntas färdigställas under nästa vecka. Vi hoppas på ert överseende och ber er hålla hastigheterna nere i området. Tack!

Senast uppdaterad: 2020-06-26 13.42

Publicerad: 2020-06-25 14.50