Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nytt färjeläge på Källö-Knippla

Trafikverket meddelar: Under hösten påbörjas byggnation av nytt färjeläge på Källö-Knippla. Det gamla ledverket ska rivas och ett nytt ledverk skall byggas upp.

Under byggtiden kommer ett temporärt färjeläge trafikeras. Det temporära färjeläget planeras tas i drift den 1 oktober. Tidtabellen kommer att arbetas fram under sensommaren. För mer information om byggnationen hänvisar vi till Trafikverket.

Senast uppdaterad: 2021-04-13 15.56

Publicerad: 2020-06-30 08.51