Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetet på Intagsvägen tar sommaruppehåll

Nu tar vi semesteruppehåll från byggnationen av gång- och cykelbana på Intagsvägen. Arbetet återupptas v. 32 på Kaplanvägen, där parkeringsplatsen ska göras i ordning som en del i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten kring skolan och förskolan.

Parkeringsplatserna rätas upp och en trottoar anläggs norr om nuvarande parkering, mot skolgården till. Arbetet innebär en viss begränsning av framkomligheten, men halva Kaplanvägen i taget kommer vara öppen för trafik.

Arbetet innebär också att parkeringen på Kaplanvägen kommer att vara avstängd vid skolstart. Vi hoppas på ert överseende med detta, och hänvisar till alternativ parkering. Vi uppmuntrar de som har möjlighet att gå och cykla till skolan och förskolan. Parkeringen planeras färdigställas v. 35. Därefter fortsätter arbetet med gång- och cykelbanan på Intagsvägen.

Arbetet genomförs av Hönö Schakt på uppdrag av Gatuenheten. Hela projektet med den nya gång- och cykelbanan förväntas färdigställt v. 39.

Senast uppdaterad: 2020-07-15 10.04

Publicerad: 2020-07-15 10.04