Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Badbryggorna plockas upp innan höststormarna anländer

Från och med vecka 36 och till och med vecka 38 kommer badbryggorna plockas upp från de kommunala badplatserna. Fasta badstegar kommer finnas kvar för de som vill ta ett bad längre fram under hösten.

Bryggorna behöver tas upp innan höststormarna då de annars slits sönder i vågorna.

Senast uppdaterad: 2020-09-02 08.45

Publicerad: 2020-09-02 08.45