Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heinövägen utgör skolväg för elever - vänligen dra ner på hastigheten

Påminnelse angående vägarbetet på Öckerövägen:
På uppmaning av Hedenskolan vill vi påminna er om att vägen via Heinövägen utgör skolväg för eleverna. Vänligen dra ner på hastigheten och var uppmärksamma på att skolelever rör sig i området. Detta gäller framförallt fyrvägskorsningen Heinövägen/Minkebergsvägen.

Senast uppdaterad: 2020-10-05 17.55

Publicerad: 2020-10-05 17.55